سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

امین مرادیان – دانش آموخته کارشناسی ارشد مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی شریف
سیدمهدی برقعی – استاد دانشکده مهندسی شیمی و نفت، دانشگاه صنعتی شریف
پریوش مصلحی مصلح آبادی – مربی دانشکده مهندسی شیمی و نفت، دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

سورفکتانت ها ترکیبات آلی هستند که کشش سطحی آب و سایر مایعات را کاهش می دهند. در این تحقیق ازبیورآکتور با بستر ثابت ۱ جهت تصفی هی سورفکتانت و نیز از سنگ پامیس ۲ به عنوان ساپورت در راکتور استفاده شد. آزمایشات در یک راکتور بالارونده و با حجم کل ۱۸ لیتر و حجم موثر ۹ لیتر سیال انجام گرفت. این راکتور با لجن فعال تصفیه خانه فاضلاب شهرک اکباتان بارور شد. دوره راه اندازی سیستم حدود ۵ هفته به صورت ناپیوسته ادامه پیدا کرد. سپس مرحله پیوسته با بار آلی کل ۷۵۰ میلی گرم بر لیتر و غلظت های ۱۰و۲۰و۵۰ و ۱۰۰ppm از سورفکتانت و همچنین با زمان ماندهای ۱۲ ۱۸ و ۲۴ ساعت انجام شد. مشاهده شدکه بازده برای حذف سورفکتانت به غیر از حالت زمان ماند ۱۲ ساعت و غلظت سورفکتانت ورودی ۱۰ppmبالای ۹۵ درصد و بازده حذف بار آلی به غیر از حالت غلظت سورفکتانت ورودی ۱۰۰ppmو زمان ماند ۱۲ ساعت بالای ۸۵ درصد است. همچنین در این تحقیق مشاهده شد که با افزایش غلظت سورفکتانت بازده کلی حذف پایین می آید. اما از سوی دیگر با افزایش سورفکتانت مقدار ته نشینی لجن افزایش می یابد.