سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سی و یکمین همایش علوم زمین

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

ماریه حمزه فریشی – آارشناسی ارشد زمین شناسی اقتصادی دانشگاه تهران
سروش مدبری – استادیار دانشگاه علوم بخش زمین شناسی اقتصادی دانشگاه تهران
داود روزبهانی – مدبرعامل شرآت فناوری پیش تازان طلا

چکیده:

در صنعت استخراج طلا، باطله حاصل از فرایند لیچینگ طلا (سیانیدیشن) حاوی مقادیر متغیری از ترکیبات مختلف سیانید می باشد. طی انتقال پساب به مخزن فیلتراسیون بازیافت و انتقال مجدد آب حاوی سیانید به چرخه فرآوری، تفاله به صورت کیک حاوی ٢٠ الی ٢۵ درصد رطوبت (کپه باطله) در فضای آزاد روی هم جمع می شود، لذا با توجه به تخریب زیست محیطی سیانید لازم است هر چه سریعتر پاکسازی آن صورت گیرد. در اینجا جهت پاکسازی نمونه کیک باطله حاوی سیانید به میزان ١٩٣٫٣٩۶ پی پی ام، مربوط به معدن طلای ماسیوسولفید باریکا واقع در شهرستان سردشت که در کارخانه استحصال طلا زروشوران واقع در شهرستان تکاب فرآوری می شود، دو روش اکسیداسیون به کار گرفته می شود. ١) اکسیداسیون به وسیله پراکساید هیدروژن و کاتالیزور مس ، ٢) اکسیداسیون به وسیله ترکیب هیپوکلریت و پراکساید، جهت تولید اکسیژن و حذف سیانید استفاده شده است. این روش ها به دلیل قابلیت پاکسازی در pH بالا انتخاب شده اند. با توجه به اینکه pH باطله خروجی فیلتر پرس حدود ۰٫۵ ± ۱۰٫۳ می باشد آزمایشات پاکسازی به وسیله پراکساید هیدروژن در ۱۰٫۳ = pH با دوزهای متفاوت پراکساید و کاتالیزور روی نمونه مورد نظر در دو دمای متفاوت انجام گرفته است تغییرات دما و دوزهای پراکساید و کاتالیزور نشان می دهد که سرعت واکنش جنبشی با بالارفتن دوز پراکساید وکاتالیزور افزایش می یابد به طوری با استفاده پراکساید هیدروژن دور ۳% و کاتالیزور مس ٣٠٠ میلی گرم بر لیتر حدود ۵۸٫۸۷ % و با H2O2 ٩% فاقد کاتالیزور ۹۳٫۸۴ % حذف سیانید در دمای ٢٠ درجه سانتی گراد پس از گذشت مدت زمان ١۵٠ دقیقه انجام گرفته شده است، همچنین با H2O2 %٣ و فقدان کاتالیزور ۴۵٫۱۵% همچنین با H2O2 ٩% و کاتالیزور ٣٠٠ میلی گرم بر لیتر ۱۰۰ % حذف سیانید در دمای ٢٠ درجه سانتی گراد پس از گذشت مدت زمان ١۵٠ دقیقه در ۳% و ٣٠ دقیقه در ۹% انجام گرفته شده است. در روش دوم نیز پاکسازی به وسیله ترکیب پراکساید و هیپوکلرید کلسیم در دو PH متفاوت ۱۱ و ۱۰٫۳ = PH در دماهای متفاوت انجام گرفته است pH کیک باطله خروجی ۱۰٫۳ نتایج بهتری را در برداشت). افزایش دوز هیپوکلریت کلسیم و پراکساید باعث تشکیل اکسیژن آزاد بیشتر و ایجاد یک محیط با H2O فراوان جهت افزایش نرخ و سرعت واکنش موثر می باشد ، به طوری در دمای ٢٠ درجه با Ca(OCl)2 11% و H2O2 1.5% حذف سیانید پس ١۵٠ دقیقه به طور کامل ۱۰۰% صورت می گیرد.