سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی تصفیه آب و پساب های صنعتی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

علی فیاض بخش – گروه مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی اصفهان
شهاب نظری –
نادر مرزبان –
علی رمضان نژادکوتنایی – گروه مهندسی شیمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ماهشهر

چکیده:

[توضیح سیویلیکا: مراجع مقاله کامل نمی باشد.]
سیانید توسط باکتری های خاص ، قارچ ها و جلبک ها تولید می شود . غلظت کمی از سیانید درگیاهان و میکروارگانیسم ها وجوددارد ، در مقیاس بزرگتر در محیط زیست به فعالیت های بشر نسبت داده می شود به طوری که ترکیبات سیانید به طور گسترده در صنایع استفاده شده است . بخش عمده ای از ترکیبات سیانید در محیط زیست که شامل metal finishing و صنعت معدن است ، وجود دارد. سیانید رامی توان بهوسیله چندین فرایند، حذف یا بازیافت کرد ، به علت سمیت بالقوه و ضربه زدن به محیط زیست مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.از نقطه نظر اقتصادی روش پیش فراوری بیولوژیکی نسبت به روش های حذف فیزیکی و شیمیایی سیانید مقرون به صرفه تر است.چندین گونه میکروبی خاص می توانند تاثیر زیادی در کم کردن سمیت محصولات سیانید بگذارند . پیش فراوری بیولوژیکی سیانید تحت شرایط بی هوازی و شرایط هوازی ممکن است. دراین مقاله به توصیفات مکانیزم و پیش فراوری بیولوژیکی برای حذف ترکیبات سیانید و مزایای بیشترنسبت به سایر فرایند های پیش فراوری پرداخته شده است