سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین همایش ملی نساجی و پوشاک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

عبدالحسین پری زنگنه – دانشیار،گروه علوم محیط زیست،دانشکده علوم،دانشگاه زنجان،زن
محمد رضا یافتیان – استاد گروه شیمی،دانشکده علوم،دانشگاه زنجان،زنجان
مرجان حبیبیان – دانشجوی کارشناسی ارشد،گروه علوم محیط زیست،دانشکده علوم،دانشگاه زن
عباسعلی زمانی – دانشجوی دکتری شیمی تجزیه،گروه شیمی،دانشکده علوم دانشگاه زنج

چکیده:

در کارحاضر از پسماند روغن کنجد برای حذف یونهای سرب از محلولهای ابی استفاده شد. ازمایشهای ناپیوسته برای بررسی اثر غلظت اولیه ۱۰-۵۰۰ میلی گرم / لیتر PH محلول ۱-۵ زمان تماس ۱-۶۰ دقیقه مقدارجاذب ۰/۰۲-۳ گرم روی حذف یونها انجام گرفت. مطالعه ی واجذب با اسیدهای مختلف H2SO4 و HNO3 و HCl روی جاذب صورت گرفت. مدلهای جذب لانگمیر و فروندلیچ مطالعه شدند. داده ها برای یونهای سرب با مدل لانگمیر مطابقت بهتری دارند. نتایج فرایند واجذب نشان داد که پتانسیل خوبی برای بازیافت یونهای فلزی از پسماند روغن کنجد وجود دارد.