سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: چهارمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

حسین ملک حسینی – گروه شیمی، دانشکده علوم، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
کاظم مهانپور – گروه شیمی، دانشکده علوم، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
جعفر آدینه – دانشکده کشاورزی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک

چکیده:

در این تحقیق کارآیی توده سلولی آسپرژیلوس نیجر برای جذب سرب از محلول تک یونی (به دو صورت آزاد و تثبیت شده روی فوم پلی اورتان) مورد ارزیابی قرار گرفته است . کلیه آزمایش ها با استفاده از محلول های ۰٫۵mM،Pb(NO3)2 انجام گرفته است. توده سلولی تثبیت شده روی فوم پلی اورتان افزایش سه برابر را در مقایسه با سلول های آزاد نشان می دهد .کارآیی جذب سرب (بر حسب+Pb2 جذب شده /+Pb2 اضافه شده) در سیستم ستونی قبل از رسیدن به نقطه خروج کامل بیش از % ۹۹ می باشد.