سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش ملی مدیریت پساب و پسماند در صنایع نفت و انرژی

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

پرویز درویشی – استادیار بخش مهندسی شیمی دانشگاه یاسوج
داریوش مولا – استاد دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز دانشگاه شیراز

چکیده:

در تحقیق حاضر، حذف زیستی نفت خام گچساران از پسابهای آلوده به آن توسط یک مخلوط باکتری جدید شامل Enterobacter sakazakii و Pseudomonas Sp. (ERCPPI-3)، انجام گردیده است. این باکتری از خاک آلوده به نفت خام سنگین یکی از میدانهای نفتی جنوب ایران جداسازی شده است. در آزمایشهای صورت گرفته، تاثیر پارامترهای مختلف از قبیل غلظت نفت خام، دما، فشار، pH، شوری و نوع سورفکتانت بر روی سرعت رشد ERCPPI-3 در حضور نفت خام، به عنوان تنها منبع کربن، مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج بدست آمده نشان دادند که ERCPPI-3 دارای پتانسیل خوبی برای جداسازی نفت خام گچساران تا غلظت (w/v)10% ، دمای °C 70 ، فشار psia 6000، محدوده pH 4 تا ۱۰، و شوری تا (w/v) 15% می باشد. هنگامی که غلظت نفت خام از ۲۵/۰ درصد به ۱۰% افزایش می یابد، درصد زیستی حذف نفت خام توسط ERCPPI-3 از ۵/۸۴% به ۶/۲۷% کاهش می یابد. دمای°C40و ۰/۷pH =به عنوانشرایط بهینه جهت حذف زیستی تعیین گردیدند. همچنین، آزمایشها نشان دادند که مخلوط ERCPPI-3 قادر است با استفاده از نفت خام گچساران به عنوان تنها منبع کربن، یک بیوسورفکتانت با خواص امولسیون کنندگی بالا تولید نماید. بیوسورفکتانت تولید شده سرعت جداسازی نفت خام را بهبود بخشیده اما سورفاکتانت شیمیایی به کار رفته اثر بازدارندگی داشت. آزمایشهای انجام شده در سیستمهای پیستون- سیلندر نشان دادند که جداسازی زیستی هیدروکربنها تحت شرایط درمحل با سرعت مطلوبی انجام می شود. این نتایج کاربرد مخلوط میکروبی ERCPPI-3 را جهت تصفیه پسابهای آلوده به نفت خام تحت شرایط خارج از محل و درمحل پیشنهاد می نمایند.