سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین همایش ملی نساجی و پوشاک

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

عبدالحسین پری زنگنه – دانشیار،گروه علوم محیط زیست،دانشکده علوم،دانشگاه زنجان،زن
محمد رضا یافتیان – استاد گروه شیمی،دانشکده علوم،دانشگاه زنجان،زنجان
آزاده علیزاده – دانشجوی کارشناسی ارشد ،گروه علوم محیط زیست ،دانشگاه علوم،دانشگاه زن
عباسعلی زمانی – دانشجوی دکتری،گروه شیمی،دانشکده علوم،دانشگاه زنجان،زنجان

چکیده:

کارخانجات بسیاری مانند رنگرزی، نساجی، کاغذ سازی ، فرش و چاپ از رنگ استفاده می کنند پسماند این کارخانجات که وارد اب می شوند ناشی ازم واد شیمیایی بسیاری است که در روند تولیدات آنها به وجود می اید پساب این کارخانجات شامل روغن، واکس ، عناصر سنگین، سورفاکتانت، جامدات معلق و رنگزاها الی و غیرالی هستند در بین این الاینده ها رنگها اولین دسته قابل تشخیص در پساب هستند آنها به سختی حذف شده و به علت ساختار پیچیده اروماتیک آنها یکی ازگروههای مشکل افرین و سرطان زا از الاینده های اب هستند که پس از ورود به آب به سختی تجزیه می شوند. هدف ازاین مقاله معرفی سرخس ازولا به عنوان جاذبی ارزان قیمت غیرسمی، طبیعی، در دسترس، تجزیه پذیر از نظر زیستی قابل دفع بودن از طریق سوزاندن و ایجاد انرژی گرمایی سلولزی با سرعت جذب بالا است ازولا فیلیکولویدس گونه ای مهاجم است که در بخشی از شمال ایران به ویژه در تالاب انزلی یافت می شود که مشکلات زیست محیطی فراوانی را به همراه داشته است استفاده از ازولا به عنوان جاذب نه تنها به کاهش الودوگی اب کمک نمی کند بلکه در کاهش اثرات این گونه درناحیه موثر است.