سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین همایش ملی نساجی و پوشاک

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سعیده هاشمیان – دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد_گروه شیمی
محمد قاضی کرمانی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد_گروه شیمی

چکیده:

دراین تحقیق از فلدسپار به عنوان جاذب برای حذف متیلن بلو استفاده شد. محلول ppm 10 رنگ متیلن بلو به عنوان الاینده مورد استفاده شد. از فلدسپار تجاری و فلدسپاری کلسینه شده به عنوان جاذب استفاده شد اثر دمای کلسینه شدن در حذف رنگ بررسی شد. طی زمانهای مختلف رنگ متیلن بلو به جاذب اضافه شده و زمان بهینه جذب و اثر ph محیط برررسی شد PH قلیایی ۱۲ و زمان ۷۵ دقیقه به عنوان شرایط بهینه تعیین گردید.