سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین همایش ملی تحقیقات نوین در شیمی و مهندسی شیمی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

محمدرضا فتحی عمادآبادی – گروه شیمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گچساران
آرش اسفرم –

چکیده:

رنگهای مصنوعی مانند دایرکت رد دوازده بی که برای زندگی آبزیان سمی و اثرات سرطان زا و جهش زا برروی آن ها دارند ورود پساب های رنگی به رودخانه باعث ضررهای بیولوژیکی می شود بنابراین حذف رنگ و مواد زائد از فاضلاب در محیط زیست بسیار مهم می باشد روش های درمان برای حذف آلاینده ها ازمحلولهای آبی مانند تخریب فتوشیمیایی تخریب نوری انعقاد، اکسیداسیون شیمیایی و جذب با موفقیت بررسی شده اند هسته ی زردآلو به عنوان ضایعات کشاورزی و محصولات کم هزینه با موفقیت برای حذف دایرکت رد دوازه ده بی به عنوان رنگ مصنوعی از محلولهای آبی استفاده می شود. مطالعات جذب ستونی : اثر PH مقدار جاذب، اندازه ذرات و غلظت رنگ بررسی شده مطالعات جذب دسته ای برای تحقیقات تعادلی توسط لانگموئر و ایزوترم فرندلیچ مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفت.ظرفیت جذب رنگ با استفاده از جاذب پیشنهادی ۱۵٫۲۲ میلی گرم بر گرم توسط لانگمویر برای اندازه ذرات ۰٫۱۴۹ میلی متر یافت شد. حذف حداکثر ۹۹٫۵ درصد در PH=2 برای دوز جاذب ۰٫۲ گرم با غلظت رنگ ۵۰ میلی لیتر بدست آمد.