سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی تصفیه آب و پساب های صنعتی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمدرضا فتحی عمادآبادی – گروه مهندسی شیمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گچساران
محمدجواد ستوده –

چکیده:

رنگها در بسیاری از صنایع از جمله کاغذ، غذا، فرش، لاستیک، پلاستیک، مواد آرایشی وپارچه مورد استفاده قرار میگیرند وتخلیه رنگ این صنایع که دارای موادسمی است به طبیعت باعث بروز مشکلات مهمی ازجمله افزایش اکسیژن خواهی شیمیایی، کاهش نفوذ نور که باعث کاهشفتوسنتز شده. بنابراین حذف رنگ از پسابهای صنعتی مهم است. در این تحقیق حذف رنگ بلو ۱۲۹ توسط جاذب طبیعی، ارزان قیمت وزیست سازگار ساقه پنبه از محلول آبی مورد مطالعه قرار گرفته است. تاثیر فاکتورهای pH ، نوع بافر و سنتیک جذب بررسی قرار گرفته ونتایج حاکی از آن است که جذب رنگ بلو ۱۲۱ برروی ساقه پنبه از سنتیک نوع دوم تبعیت می کند .در pH اسیدی ۲ برای رنگزا نتایج بهتری مشاهده شد و حداکثر حذف رنگ در pH 97/76%بدست آمد.