سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین همایش ملی نساجی و پوشاک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سعیده هاشمیان – دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد،گروه شیمی
مطهره حیدریان – دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد،گروه شیمی

چکیده:

خاک اره یک ماده ارزان و فراوان است که معمولا بهعنوان یک جاذب برای حذف الاینده ها از اب مورد استفاده قرار میگیرد. مواد شیمیایی شامل رنگ، نفت، نمکهای سمی و فلزات سنگین می توانند به طور موثر با مواد الی حذف شوند دراین تحقیق از خاک اره تولید شده درخت گردو استفاده شد ساختار ان توسط طیف سنجی تبدیل فوریه FTIR مورد بررسی قرارگرفت از نمونه خاک اره و خاک اره فعال شده برای حذف رنگ Indigocarmine از محلولهای ابی استفاده شد.