مقاله حذف رنگ اسید بلاک ۱ از محلول های آبی با استفاده از نانوذرات آهن با ظرفیت صفر که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۲ در فصلنامه دانشگاه علوم پزشکی سبزوار (اسرار) از صفحه ۷۸۲ تا ۷۹۰ منتشر شده است.
نام: حذف رنگ اسید بلاک ۱ از محلول های آبی با استفاده از نانوذرات آهن با ظرفیت صفر
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نانو ذرات آهن
مقاله رنگ اسید بلاک
مقاله حذف رنگ

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: دارینی فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: امینی محمدیه سیده اعظم
جناب آقای / سرکار خانم: زارعی ثانی حمیدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: ساقی محمدحسین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: تخلیه فاضلاب های رنگی حاصل از فاضلاب خانگی و صنایع به آب های پذیرنده به پدیده اتروفیکاسیون، افزایش رنگ و کاهش اکسیژن محلول در آب های سطحی و رودخانه ها منجر می شود. علاوه بر این، رنگ ها دارای خاصیت سرطانزایی و جهش زایی می باشند. هدف از انجام این تحقیق، بررسی میزان حذف رنگ اسید بلاک از محلول های آبی با استفاده از نانوذرات آهن بود. مواد و روش ها: این مطالعه به صورت تجربی و در مقیاس آزمایشگاهی و به صورت ناپیوسته انجام گردید. در این مطالعه، در فرایند حذف رنگ اسید بلاک، متغیرهای زمان تماس (۹۰، ۱۲۰، ۱۵۰،۳۰،۶۰ و ۱۸۰ دقیقه) PH (3، ۷ و ۱۱)، دوز جاذب (۰٫۴، ۰٫۸، ۱٫۲ و ۱٫۶ گرم در ۲۰۰ میلی لیتر)، غلظت رنگ (۱۵۰، ۵۰ و ۲۰۰ میلی گرم در لیتر) مورد بررسی قرار گرفتند. داده ها، با استفاده از نرم افزار Excel تجزیه و تحلیل شدند.
یافته ها: نتایج نشان دادند با افزایش زمان تماس، راندمان حذف از ۹۲٫۸۵ به ۹۹٫۱۷ درصد؛ و با افزایش غلظت جاذب، راندمان حذف از ۶۲٫۱۱ به ۹۹٫۱ درصد افزایش یافت. با کاهش pH میزان حذف رنگ به ترتیب از ۵۳٫۷۱ به بیش از ۹۹ درصد، و همچنین با کاهش غلظت رنگ از ۲۰۰ به ۵۰ میلی گرم در لیتر، میزان حذف رنگ از ۹۹٫۹۷ به ۱۰۰ درصد افزایش یافت. نتایج حاصل از مطالعات ایزوترمی نشان داد که حذف رنگ اسید بلاک ۱، از معادله ایزوترم تعادلی لانگمویر (R2<0.999) پیروی می کند.
نتیجه گیری: با توجه به نتایج تحقیق، در شرایط یکسان، نانو ذرات آهن در مقایسه با جاذب های دیگر، از کارایی بالاتری در حذف رنگ برخوردارند؛ بنابراین برای حذف رنگ از آب های آلوده پیشنهاد می شوند.