سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: یازدهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمد حسن احرام پوش – گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات
بهروز کریمی – دانشجویان کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط، دانشگاه علوم پزشکی شهید
سجاد رحیمی – دانشجویان کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط، دانشگاه علوم پزشکی شهید
بایرام هاشم زاده – دانشجویان کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط، دانشگاه علوم پزشکی شهید

چکیده:

هدف از این مطالعه ارزیابی راندمان حذف رنگ ، TSS و COD از فاضلاب نساجی با انجام فرآیند الکتروکوآگولاسیون می باشد. فرآیند الکتروکوآگولاسیون یکی از روشهای تصفیه فاضلابهای صنعتی و خانگی است.این روش به طور گسترده در تصفیه فاضلاب صنایع نساجی، غذایی، کاغذ و… وبرای تصفیه پساب هایی حاوی ترکیبات آلی، روغن وگریس، دترژنت، فلزات سنگین، رنگ وجامدات معلق بکارمی رود. از ویژیگی های این روش سادگی و قابلیت انعطاف زیاد، زمان ماند کوتاه، کاربرد آسان،کاهش مصرف مواد شیمیایی, کاهش حجم لجن و…. است. صنایع نساجی دارای فاضلابی با رنگ ، pH،BOD ،COD ودمای بسیار زیادی می باشد. تصفیه رنگ موجود در فاضلاب نساجی از اهمیت بالایی برخوردار است. مواد و روشها:پس از انجام مطالعات اولیه و جمع آوری نمونه با استفاده از ظروف مخصوص و انجام آزمایشهای لازم روی فاضلاب خروجی از کارخانه نساجی یزد باف، از راکتوری به حجم ۵ لیتر به همراه ۴ الکترود( ۲الکترود آهن و ۲ الکترود آلومینیوم) در دانسیته جریان mAcm-2 و ۲۰ ،۲۵، ۱۵ و زمان های ماند ۳۰و ۶۰و ۱۲۰ دقیقه و شدت جریان ۶-۲ آمپر در زمان های مختلف با کمک جریان مستقیم (DC ) بهره برداری شد.آزمایشات نشان دادند که این روش دارای قابلیت های زیادی در تصفیه فاضلاب نساجی وحذف آلاینده های مختلف دارد. با افزایش دانسیته جریان، زمان ته نشینی، افزایش ولتاژ وشدت جریان بر راندمان افزوده شد..با دانسیته جریان ۲۵ mAcm-2 و زمان ته نشینی ۹۰ دقیقه راندمان حذف برای رنگ ، TSS و COD به ترتیب برابر با ۵/۲ ، ۵۸/۹۹ ، ۹۸/۹۶ بود.سیستم مورد بررسی از لحاظ کارایی و هزینه های ساخت و بهره برداری دارای مزایایی بسیارزیادی می باشد، کارایی سیستم در حذف TSS و COD , BOD در تمام مراحل، بسیار بالا بوده است.این فرآیند به عنوان یک روش مطمئن،قابل انعطاف،سریع وموثر جهت تصفیه رنگ وترکیبات آلی و… از فاضلاب صنایع می باشد.