سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مرتضی موتنهار – دانشجوی کارشناسی ارشد،دانشگاه آزادشوشتر
امیرحسام حسنی – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
احسان دریکوند – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر

چکیده:

صنعت نساجی به علت استفاده از طیف وسیعی از مواد اسیدی و قلیایی ، اکسید کننده ، احیا کننده و شوینده و انواع رنگ ها دارای پسابی با ویژگی های متفاوت می باشد . سمیت شدید بعضی از مواد رنگزا مثل رنگ های کرومی نه تنها موجب بالا رفتن COD,BODدر آب های پذیرنده می گردند بلکه همچنین راندمان تصفیه خانه های شهری را نیز پایین می آورند .هدف از این تحقیق رنگبری پساب های رنگی صنایع نساجی و نیز حذفCOD حاصل از آنها با استفاده از روش فناوری اکسیداسیون فتوشیمیایی پیشرفته با کاربرد تابش فرابنفش / آب اکسیژنه بوده است . منبع تابش یک لامپ فرابنفش جیوه ای کم فشار ۳۰ وات ( uv-c ) ، ماده اکسید کننده مورد استفاده پر اکسید هیدروژن ۳۰ درصد (Merk) و ماده رنگ زا ، رنگ ردآمین نوع B به دلیل کاربرد و مصرف زیاد به عنوان مدل انتخاب گردید . در این آزمایش پارامترهای زمان تابش نور UV و غلظت پر اکسید هیدروژن به عنوان پارامترهای متغیر و پارامترهای غلظت اولیه ماده رنگ زا و PH به طور ثابت استفاده گردید سیستم اکسیداسیون پیشرفته به خصوص فرآیند uv/H2o2 روش بسیار موثری در حذف رنگ و COD حاصل از آن می باشد . کارآیی بیشتر این فرآیند با حضور دو جانبه اشعه فرابنفش و آب اکسیژنه می باشد چون رادیکال هیدروکسیل تنها در این حالت به میزان کافی تولید می شود . همچنین بهتر است برای نتیجه با کارآیی بالاتر از غلظتهای پایین رنگ استفاده شود