مقاله حذف رنگ آبی متیلن از محلول های آبی توسط سیستم UV/Nano TiO2 ، مطالعه پارامترهای عملیاتی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۱ در کاربرد شیمی در محیط زیست از صفحه ۱۱ تا ۱۵ منتشر شده است.
نام: حذف رنگ آبی متیلن از محلول های آبی توسط سیستم UV/Nano TiO2 ، مطالعه پارامترهای عملیاتی
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آبی متیلن
مقاله تیتانیم دی اکسید
مقاله فوتوکاتالیزور

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نعمتی جبرئیل
جناب آقای / سرکار خانم: غربانی پروین
جناب آقای / سرکار خانم: مهریزاد علی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در مقاله حاضر، تخریب فوتوکاتالیزوری ترکیب آبی متیلن توسط نانو ذرات تیتانیم دی اکسید در حضور اشعه ماورا بنفش مطالعه شده است. اثر پارامترهای عملیاتی موثر بر فرآیند تخریب، شامل مدت زمان تابش دهی، مقدار کاتالیزو PH و دما بررسی شد. نتایج نشان داد که سیستم UV/Nano TiO قادر به حذف مقدار قابل توجهی از رنگ از محلول های آبی است به طوری که در مدت ۶۰ دقیقه بالغ بر ۹۹% آبی متیلن حذف می شود. همچنین بررسی اثر مقدار کاتالیزور نشان داد که تغییر در مقدار نانو ذرات تیتانیم دی اکسید تاثیری در تغییر راندمان حذف نداشته و حتی در مقادیر اندک کاتالیزور (۰٫۱ گرم از Nano TiO2) حداکثر مقدار حذف (بیش از ۹۹%) اتفاق می افتد. مطالعه اثر pH نشان داد که محیط های خنثی و قلیایی نقش موثری در حذف رنگ دارند، همچنین بررسی اثر دما در فرآیند تخریب، نشان داد که تغییر دما تاثیر محسوسی در راندمان حذف ندارد.