سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

آرش اخوانی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی
لیلا وفاجو – استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، دانشکده فنی و مهندسی
مجتبی احمدی – استادیار، دانشگاه رازی، دانشکده فنی و مهندسی، گروه مهندسی شیمی
رضا فضایلی – استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، دانشکده علوم پایه، گ

چکیده:

رنگزاها ترکیبات آلی با ساختارهای پیچیده و بسیار مقاومی هستند که در صورت عدم تصفیه، قادرند برای مدت های طولانی بصورت پایدار در محیط باقی بمانند. این ترکیبات در صورت ورود به بدن انسان، موجب ابتلابه طیف وسیعی از اختلالات دستگاه های ایمنی، تنفسی و عصبی شده و در مرحله پیشرفته تر بصورت تومورهای بدخیم سلول های مغز استخوان، سرطان خون، تنگی نفس، یرقان، عفونت های چشمی و پوستی ویا حتی تورم ریه بروز می کنند. هدف از انجام این پژوهش، بررسی استفاده از پلی آلومینیوم کلراید در حذف رنگزای اسید آبی ۱۹۳ طی فرایند انعقاد و لخته سازی می باشد. بدین منظور اثر سه پارامترpHغلظت اولیهرنگزا و دوز منعقد کننده، به ترتیب در محدوده های عملیاتی ۱۲-۲و۳۰۰-۴۰mg/L و۱۲۰-۱۰mg/Lمورد آزمایش و بررسی قرار گرفت. بر اساس نتایج حاصل، برای رسیدن به بیش از ۷۰ % حذف رنگزا، محدوده مناسبpH و غلظت اولیه رنگزا به ترتیب ۸-۴/۵ و۱۷۰-۷۰mg/Lو همچنین دوز مناسب منعقد کننده ۴۰mg/L بدست آمد.