سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

جمشید بهین – دانشیار دانشگاه رازی کرمانشاه
مهدی پرویزی – دانشجویان کارشناسی ارشد مهندسی شیمی
رضا بیگزاده –

چکیده:

دراین مطالعه فرایند رنگ زدایی اسید بلو(Acid blue 161: AB161) 161 با استفاده ازگاز ازن به عنوان یک فرایند پیشرفته دریک راکتور ایرلیفت شامل محلول حاوی رنگزا انجام شد حضور این رنگ یکی از اشکالات اساسی پسابهای واحدهای نساجی می باشد اثرغلظت اولیه شدت جریان گاز ازن و اسیدیته PH محلول برروی راندمان حذف رنگ درزمانهای مختلف بررسی شد با افزایش غلظت اولیه و PH محلول رنگ راندمان حذف رنگ از ۹۷٫۱۶% به ۹۰٫۶۹% کاهش می یابد شدت جریان گاز نیز اثر قابل توجهی برروی رنگ زدایی توسط ازن دارد درغلظت اولیه ۳۰ میلی گرم برلیتر شدت جریان گاز ازن برابر ۱۰ میلی لیتر برثانیه و PH اولیه ۵ میزان رنگ زدایی ۹۷٫۱۶ % طی مدت زمان ۳۰ دقیقه بدست آمد برطبق این نتایج ازن زنی به عنوان یک فرایند موثر دررنگ زدایی رنگزای AB161 شناخته شد درادامه یک شبکه عصبی مصنوعیANN برای پیش بینی عملکرد راندمان رنگز دایی توسط این فرایند براساس داده های آزمایشگاهی استفاده شد.