سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مریم شاه قلی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه زنجان و کارشناس اداره کل حفاظت محیط زی
محمدحسین رسولی فرد – استادیار گروه شیمی و محیط زیست،دانشکده علوم، دانشگاه زنجان، ایران
سیدجعفر خامسی – کارشناس مسئول آزمایشگاه اداره کل حفاظت محیط زیست استان زنجان

چکیده:

آلودگی ناشی از صنایع رنگرزی اغلب حاوی مواد آلی در مقادیر کم می باشد که نیاز به مدیریت خاص دارد. حذف این گروه از ترکیبات از فاضلاب صنایع نساجی و اتخاذ روش هایی با بیشترین راندمان حذف و حداقل هزینه، یک ضرورت بوده است. از جمله روش های حذف این پسابها روش های اکسایش پیشرفته است. در این پژوهش با استفاده از فناوری نانو که یک روش جدید است برای حذف ماده آلی رنگزای Acid red 87 در مقادیر کم از محلول های آبی که در رنگرزی الیاف کتان و سلولزی و الیاف پشمی و نایلونی کاربرد دارد از طریق فرآیند اکسایش پیشرفته در حضور نانو ذرات نقره پودری مطالعه شد. با استفاد از ماده اکساینده و یا کاتالیزور نانو نقره به تنهایی تقریبا هیچ حذفی به دست نمی آید. در حالی که با استفاده همزمان از پراکسی دی سولفات و نانو ذرات نقره راندمان حذف افزایش چشمگیری داشت. تاثیر پارامترهای مختلف از قبیل تغییرات غلظت پراکسی دی سولفات، تغییرات غلظت آلاینده و تغییرات غلظت نانو ذرات نقره بر میزان حذف رنگزا مورد بررسی قرار گرفت. افزایش غلظت پراکسی دی سولفات و افزایش غلظت کاتالیزور نانو نقره ، باعث افزایش درصد حذف آلاینده خواهد شد.مقدار بهینه نانو ذرات نقره ۱۲۵/۰ گرم بر لیتر و میزان بهینه غلظت پراکسی دی سولفات هم mM 10 به دست آمد