سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سیده سحر ترابی – دانشجوی کارشناسی ارشد شیمی گرایش شیمی فیزیک ، دانشگاه زنجان
محمدحسین رسولی فرد –
مرتضی واحد پور –

چکیده:

درتحقیق حاضر، هدف بررسی تاثیر فرآیند اکسایش پیشرفته بر حذف رنگزایی از گروه آزو می باشد. درحال حاضر رنگزاهای گروه آزو بزرگترین گروه از مواد رنگزایی هستند که درصنایع نساجی مورد استفاده قرار می گیرند. روشهای متعددی برای حذف اینگونه آلاینده ها از آبهای آلوده شده استفاده می شود، که در اکثر این روشها رنگدانه ها از فاز مایع به فاز جامد منتقل می شود و باعث ایجاد آلودگی ثانویه می شوند. اما در روش اکسایش پیشرفته ساختار ماده رنگزا شکسته می شود. یکی از موادی که در این روش به عنوان اکسنده به کار می رود پروکسی دی سولفات می باشد که یکی از اکسنده های قوی (E0=2.05 V) است. در این تحقیق اکسایش رنگزای زرد مستقیم ۲۹ با استفاده از پروکسی دی سولفات درحضور اشعه نور UV درراکتورمستطیلی شکل مورد آزمایش قرار می گیرد. همچنین اثر عوامل مختلف نظیر غلظت رنگزا، pH، دما، غلظت اکسنده و شدت اشعه تابانیده شده بررسی گردید. نتایج حاصل پارامترهای بهینه را برای دست یافتن به حداکثر حذف رنگزا با استفاده از روش اکسایش پیشرفته را نشان می دهد