سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین همایش ملی تحقیقات نوین در شیمی و مهندسی شیمی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

محمدرضا فتحی عمادآبادی – گروه شیمی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد گچساران
آناهیتا هادی پور –

چکیده:

حذف رنگ اسید بلو ۱۲۹ از فاضلاب صنعتی به وسیله پوست بادام مورد مطالع قرار گرفت. ماکزیمم حذف رنگ با محلول های آبی اسیدبلو ۱۲۹ در pH=2 و ستونی با ۰/۴ گرم پوست بادام در دمای محیط بدست آمده. تأثیر پارامترهای مختلف مثلpH 2-12 غلظت رنگ ۴۰، ۵۰ و ۶۰ میلی گرم برلیتر حجم محلول ۲۵-۱۰۰۰ میلی لیتر اندازه ذرات مش ۴۰، ۶۰ و ۱۰۰ در دمای ۱۵-۴۵ درجه سانتی گراد مورد مطالعه قرارگرفت و مقدار بهینه بدست آمد برای کارایی و بهره وری جاذب درنمونه های حقیقی با ۹۷ درصد حذف رنگدر رود کارون تست شد در نتیجه پوست بادام به عنوان جاذب ارزان قیمتبالقوه با پتانسیل بالا برای حذف رنگ ا سید بلو ۱۲۹ می باشد.