سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین همایش بیوانرژی ایران (بیوماس و بیوگاز)

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

میثم عسگریانی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود
وحید بیداریان – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود
حمزه علی طهماسبی – استادیار گروه مهندسی شیمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان

چکیده:

در این مقاله به بررسی غشای پلی اتر سولفون اصلاح شده با نانو لوله های کربنی جهت خالص سازی بیو گاز پرداخته شده است. غشاء با ماتریس ترکیبی پلی اتر سولفون، با اصلاح و بدون اصلاح نانو لوله های کربنی، به روش تغییر فاز خشک/مرطوب و با استفاده از فیلم کش بررسی گردیده است. نانو لوله های کربنی اصلاح شده با اصلاح کننده شیمیایی اسیدی بهبود پیدا می کنند که این امر به زنجیره پلی اتر سولفون اجازه می دهد که به سطح نانو لوله های کربنی متصل شود. در همین حال، شکاف های نانویی در سطح پلیمر و نانولوله های کربنی در غشای ماتریسی آمیخته پلی اتر سولفون با نانولوله های کربنی اصلاح نشده ظاهر گردید. غشا با ماتریس پلیمری ترکیبی با نانو لوله های کربنی اصلاح شده خواص مکانیکی و نفوذ پذیری همه گازها را افزایش می دهد.