سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی مهندسی نرم افزار

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

ذاکر امانی – گروه مهندسی نرم افزار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد، ایران
معصومه طاهری پور – مهندسی صنایع، دانشگاه هرمزگان، ایران

چکیده:

یکی از ابزارهایی که در سال های اخیر در زمینه ردیابی اطلاعات، اشیاء و افراد…پا به عرصه ظهور گذاشته است و اکثر سازمان ها و نهادها با به کار گرفتن این تکنولوژی جدید، روند کاری خود را بهینه کرده و هزینه های خود را به حداقل رسانده، سیستم های شناسایی از طریق فرکانس رادیوییRFID) می باشد. این ابزار نوعی تکنولوژی بی سیم است که بر پایه ردیابی امواج الکترومغناطیسیعمل می کند. با وجود تراشه های زیاد و قرار گرفتن همزمان یک تراشه در محدوده چندین خواننده، این سیستم ها شامل داده های تکراری و نادرست بسیاری می باشد. این داده های کثیف و دارای خطا نمی توانند به صورت مستقیم به برنامه های کاربردی ارسال شوند. داده های این سیستم همانند صوت و تصویر به صورت جریان های داده پیوسته تولید می شوند. حذف داده هایتکراری و نادرست در این سیستم ها در یک گذر و با استفاده از یک حافظه اندکبسیار مشکل می باشد. هدف ما ارائه یک روش بر پایه فیلتر بلوم می باشد. این روش از یک حافظه اندک برای حذف داده های تکراری ا استفاده می کند. نتایج روش پیشنهادی ما نشان می دهد داده های تکراری این سیستم ها را می تواند به صورت موثر و بهتر از روش های پیشین حذف نماید