سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: یازدهمین کنفرانس مهندسی برق

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمد فقیه ایمانی – پژوهشکده برق و کامپیوتر دانشگاه صنعتی اصفهان
مجتبی بهشتی – پژوهشکده برق و کامپیوتر دانشگاه صنعتی اصفهان
محمدرضا تابان – مجتمع فنی مهندسی دانشگاه یزد
محمدرضا اخوان صراف – پژوهشکده برق و کامپیوتر دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

جمینگ نو یزی وارد شده از لوبهای فرعی آنتن رادار، توانایی رادار دیده بان در آشکار سازی اهداف را بشدت کاهش می دهد . یکی از موثرترین روشهای مقابله با این نوع جمینگ، حذف کردن لوب فرعی ١ می باشد . در این مقاله با معرفی ساختاری برای حذف کننده لوب فرعی در گیرنده رادار دیده بان، یک روش حلقه باز و دو روش حلقه بسته برای حذف لوب فرعی بررسی شده است و عملکردروش حلقه باز به عنوان روش بهینه برای این منظور، در حضور سیگنال هدف مورد ارزیابی قرار گرفته است