سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

محمد شکوهیان – عضو هیئت علمی گروه عمران دانشگاه فردوسی مشهد
فرزاد پیاده – دانشجوی کارشناسی مهندسی عمران
حامد منزه – کارشناسی ارشد مهندسی محیط زیست دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

آبهای موجود در پشت سدها یکی از مهمترین منابع تامین کننده آبهای شرب به خصوص در مناطق نیمه خشک به حساب می ایند تصفیه این ابها و ارائه ابی با کیفیتی منطبق بر استانداردهای آب اشامیدنی یکی از مهمترین اهداف تصفیه خانه ها به حساب می ایند علاوه بر این پارامترهای ثانویه کیفیت آب نظیر رنگ، بو و طعم نیز در رضایتمندی نهایی مصرف کنندگان بسیار تاثیر گذار می باشد سد طرق یکی از منابع تامین کننده مهم آب در مشهد می باشد پس ا زنمونه برداری های منظم یک ساله از سد طرق و مشخص شدن جلبک ها به عنوان تاثیر گذارترین عامل ایجاد رنگ، بو، و طعم در آب خروجی از تصفیه خانه سد طرق مجددا نمونه برداری به منظور کشت جلبکها از این سد انجام گرفت نمونه ها درمحیط ازمایشگاهی کشت گردیده و نوع جلبکهای موجود در آن شناسایی گردید.