سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین همایش ملی مدیریت پساب و پسماند در صنایع نفت و انرژی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مریم اکبری – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی- مهندسی محیط زیست دانشگاه آزاد اسل
مجید علی آبادی – استادیار گروه مهندسی شیمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیرجند
منصوره سلیمانی – استادیار گروه مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

افزایش روزافزون تولیدات صنعتی، حضور مولکولهای مقاوم و ترکیبات تخریب ناپذیر زیستی را در پساب صنایع گوناگون به دنبال داشته است که بسیاری از این ترکیبات با فرایند های معمول در پساب زدایی قابل تصفیه نیستند. از طرفی تمرکز بر کاهش ضایعات و کاهش مصرف آب در سالهای اخیر، موجب تولید پسابهای غلیظ تر با حضور مواد سمی بیشتر شده است. از این رو دفع مناسب ضایعات و پسابهای صنعتی و کاهش آلاینده ها به منظور دستیابی به استانداردهای زیست محیطی روز به روز اهمیت بیشتری می یابد. در این میان ترکیبات آلی فسفردار برای حفظ زندگی ضروری می باشند، با این وجود استفاده بیش از اندازه از ترکیبات فسفر دار آلی این الزام را به همراه خواهد داشت که مسئولانه تر در مورد آلودگی محیط زیست و مشکلات ایجاد شده در مورد سلامتی انسانها، برخورد کنیم. در این میان استفاده گسترده از تری بوتیل فسفات در صنایع مختلف منجر به ورود این ترکیب به محیط زیست شده است. در این پژوهش، حذف تری بوتیل فسفات ((TBP از محلول های آبی با استفاده از فرایند فتوکاتالیستی بررسی شده است. تاثیر پارامترهای مختلف مانند غلظت اولیه TBP،pH محلول و مقدار کاتالیست مشخص گردید و شرایط بهینه تعیین شد. نتایج آزمایش ها نشان داد که مقدار کاتالیست ۱/۰ گرم بر لیتر TiO2 بهینه بوده و افزایش بیشتر در مقدار TiO2 بازده حذف را کاهش می دهد. بر اساس نتایج آزمایش ها بیشترین میزان حذف TBP در غلظت اولیه ppm 400، ۱۱pH= و مقدار کاتالیست g/l1/0 اتفاق افتاد و همچنین می توان نتیجه گرفت که فرایند فتوکاتالیستی با استفاده از TiO2 می تواند با موفقیت برای تصفیه فاضلاب های حاوی TBP استفاده گردد.