سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

علیرضا بزرگیان – دانشگاه آزاد اسلامی واحد ماهشهر، گروه مهندسی شیمی، ماهشهر

چکیده:

در این مقاله روشهای حذف ترکیبات آلی کلر بویژه اتیلن دی کلرایدEDC)از پساب های صنعتی بررسی شده . فرایند جذب سطحی یکی از فرایند های موثر تصفیه پیشرفته پساب برای تصفیه آلودگی های صنعتی شامل مواد سمی در غلظت های کم است. با توجه به اینکه غلظت اتیلن دی کلراید در پساب واحد کلر آلکالی پتروشیمی بندر امام اغلب کمتر ازppm500می باشد.لذا می توان از این روش جهت کاهش مقدار اتیلن دی کلراید در پساب استفاده کرد. استفاده از باگاس بعنوان یک جاذب کربن دار برای حذفEDCاز محیط های آبی در مقایسه با کربن فعال تجاری می تواند مقرون به صرفه تر و همچنین روش جدیدی باشدPH.محلول و همچنین بار سایت های فعال باگاس تاثیر زیادی روی میزان جذبEDCندارد و این امر می تواند به این دلیل باشد که اتیلن دی کلراید به راحتی یونیزه نمی شود.