سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس مدیریت آلودگی هوا و صدا

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

شمیم اسمعیل نژاد – کارشناس ارشد مهندسی محیط زیست
داود کاه فروشان – استادیار،مرکز تحقیقات مهندسی محیط زیست،دانشگاه صنعتی سهند
اسماعیل فاتحی فر – دانشیار،مرکز تحقیقات مهندسی محیط زیست،دانشگاه صنعتی سهند

چکیده:

ترکیبات آلی فرار ازصنایع پتروشیمی پالایشگاهی خودروسازی و صنایع شیمیایی به هوا انتشار می یابند به دلیل اثرات زیان آور این ترکیبات برانسان حیوانات و گیاهان جلوگیری از انشتار این ترکیبات به هوا امری ضروری است دراین تحقیق روش حذف این ترکیبات ازفاضلاب ها و پسابها با استفاده ازروش عاری سازی با هوا دریک پایلوت آزمایشگاهی بررسی گردید برای ارتقا عملکرد حذف از روش شناروسازی با هوای محلول جهت تولید حباب هوا استفاده گردید دراین روش هوا تحت فشارداخل آب حل گردیده و آب فوق اشباع وارد ستون حباب اتمسفری شده و به دلیل افت فشار ناگهانی حبابهای بسیارریزتولید میش ود آلاینده توسط این حباب ها بالا رفته و به سطح ستون می رسد هوای آلوده جهت حذفنهایی ترکیبات آلی ازبالای ستون حباب وارد ستون کربن فعال می شود تا ترکیبات آلی از بالای ستون حباب وارد ستون کربن فعال میشود تا ترکیبات آلی فرار ازآن جدا گردد دراین تحقیق امکان سنجی روش درحذف بهینه درترکیبات الی و تاثیر برخی متغیرها نظیر اثرات فشاراشباع کننده دبی روودی آب اشباع به ستون حباب و نسبت دبی ورودی پساب و آب اشباع به ستون حباب مورد مطالعه قرارگرفت