سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی تصفیه آب و پساب های صنعتی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

زهرا علیمحمدی – گروه مهندسی شیمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا
علی پورحاتم – گروه مهندسی شیمی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

ترکیبات آلی طبیعی درتمامی سطوح آبهای زیرزمینی وآبهای سطحی یافت می شوند. یک افزایش در میزان این ترکیبات در ۲۰-۱۰ سال اخیر د رتمامی منابع آب در مناطق مختلف جهان مشاهده شده است که اثر مشخصی بر فرایندهای – تصفیه آب آشامیدنی دارد. وجود ترکیبات آلی طبیعی مشکلات بسیاری همچون ایجاد اثر منفی بر کیفیت آب به واسطه تغییر رنگ، مزه وبوی آن، افزایش مقدار لخته ساز و گند زدای مصرفی در فرایندهای تصفیه که منجر به افزایش حجم لجن ایجاد شده در این فرایندها و افزایش محصولات جانبی خطرناک مرحله گند زدایی می گردد، ایجاد رشد بیولوژیکی در سیستم های توزیع،افزایش میزان کمپلکس های فلزات سنگین و سایر آلوده کننده های آلی جذب شده بر روی آنها در آب های آشامیدنی و فرایند های تصفیه آنها ایجاد می کند. از این رو حذف ترکیبات آلی طبیعی از آب های آشامیدنی ضروری است. این ترکیبات می توانند به وسیله فرایندهای مختلفی حذف شوند. رایج ترین و اقتصادی ترین روش موجود لخته سازی همراه با یک مرحله رسوب دهی وفیلتراسیون شنی می باشد. در این مقاله دوره ای بر بیشتر روش های موجود برای حذف ترکیبات آلی طبیعی از آب آشامیدنی بر پایه استفاده از روش لخته سازی شده، ومزایا ومعایب آنها بیان شده است. و در پایان مقایسه ای بین روش های مختلف صورت گرفته است.