مقاله حذف ترکیب آلی ۴- کلرو-۲-نیتروفنل از محلول های آبی به وسیله نانو الیاف کربنی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۱ در کاربرد شیمی در محیط زیست از صفحه ۲۹ تا ۳۳ منتشر شده است.
نام: حذف ترکیب آلی ۴- کلرو-۲-نیتروفنل از محلول های آبی به وسیله نانو الیاف کربنی
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ۴-کلرو-۲- نیتروفنل
مقاله نانوالیاف کربنی
مقاله جذب سطحی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عباسی نسرین
جناب آقای / سرکار خانم: غربانی پروین
جناب آقای / سرکار خانم: مهریزاد علی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف اصلی این تحقیق حذف ترکیب ۴-کلرو-۲-نیتروفنل از محلول های آبی با استفاده از نانو الیاف کربنی می باشد. پارامترهای مختلف مانند pH محلول، دوز نانو الیاف کربنی، غلظت ۴-کلرو-۲-نیتروفنل و زمان تماس جهت تعیین اثر این پارامترها روی ظرفیت جذب ۴-کلرو-۲-نیتروفنل از آب مورد بررسی قرار گرفتند. شرایط بهینه جذب ۴-کلرو-۲-نیتروفنل pH»۶٫۰۴، ۰٫۰۱ گرم از نانو الیاف کربنی و مدت زمان تعادلی ۲۰ دقیقه حاصل شد. نتایج نشان داد که کارائی حذف ۴-کلرو-۲-نیتروفنل با افزایش غلظت ۴-کلرو-۲-نیتروفنل افزایش می یابد و با افزایش غلظت نانو الیاف کربنی و pH کاهش می یابد.