سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین کنفرانس مهندسی برق و الکترونیک ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

هادی آزادی مطلق – دانشگاه شهید باهنر کرمان
سعیدرضا صیدنژاد – دانشگاه شهید باهنر کرمان
طاهره عباسپور – دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

یکیا ز مهمترین مشکلات سیستمهای OFDM عدم توانایی در حذف سیگنال تداخل می باشد دراین مقاله برای حذف تداخل و تعدیل کانال د رسیستم OFDM روش شکل دهی پرتو فضا – زمان همراه با استفاده از چند آنتن برای ارسال منبع مطلوب پیشنهاد شده است عملکرد روشهای مرسوم Pre-FFT و Post-FFT درسیستم OFDM متناسب با شرایط محیط و پارامترهای سیستم همچون زاویه ورود سیگنال ها و تعداد زیرحاملهای راهنما تغییر میکند در حالیکه روش پیشنهادی این مقاله به دلیل دارا بودن ساختار MIMO برای منبع مطلوب و همچنینوجود فیلترهای در ساختار گیرنده آن درتمامی شرایط عملکرد بهتری نسبت به دو روش Pre-FFT ، Post-FFT ارائه می کند نتایج شبیه سازی نیز نشان دهنده بهبودعملکرد سیستم پیشنهادی نسبت به دو روش مرسوم در سیستم OFDM می باشد.