سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمد محمودیان – کارشناس ارشد شناسایی و انتخاب مواد مهندسی، دانشگاه تربیت مدرس
فرشید مالک قائینی – استادیار مهندسی و علم مواد، دانشگاه تربیت مدرس
محمدجواد ترکمنی – کارشناس ارشد فیزیک، مرکز ملی علوم و فنون لیزر ایران
علی چهرقانی – کارشناس ارشد فیزیک، مرکز ملی علوم و فنون لیزر ایران

چکیده:

در این تحقیق منشأ ایجاد تخلخل های گازی در پوشش نیکل خالص ایجاد شده با روش روکش کاری لیزری مورد بررسی قرارگرفت. به همین منظور طی فرایند روکش کاری لیزری دو مرحله ای قبل از تابش لیزر، بستر پودر نیکل با استفاده از محلولچسب سیلیکات سدیم بر روی زیرلایهی فولاد کم کربن پیشنشانی شد. سپس پرتو لیزر در یک راه بر روی بستر پودر برای ذوب و ایجاد پیوند فلزی با زیرلایه تابیده شد. حبس گاز دی اکسیدکربن آزاد شده از چسب به عنوان منشأ اصلی ایجاد تخلخلشناخته شد. ذوب مجدد پوشش سبب کاهش و در نهایت حذف تخلخل گردید. باتوجه به ملاحظات کاربردی-اقتصادی برای حذف تخلخل به جای ذوب مجدد از افزودن پودرهای فلاکس فلورایدکلسیم و اکسیژن زدای آلومینیم در بستر پودر استفاده شد. افزودن ۴ درصدوزنی فلورایدکلسیم و ۲/۵درصد وزنی آلومینیم سبب ایجاد پوشش نیکلی بدون تخلخل گردید. فلورایدکلسیم با افزایش سیالیت مذاب و آلومینیم با گاززدایی سبب حذف تخلخل گازی پوشش شده است