سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

کیومرث بدر – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی
داریوش مولا – عضو هیئت علمی دانشگاه شیراز
عبدالحسین جهانمیری – عضو هیئت علمی دانشگاه شیراز

چکیده:

امروزه باتوجه به تراکم جمعیت درنقاط صنعتی مساله آلودگی محیط زیست بیش از پیش مطرح شده است گوگرد موجود درگازها باعث بروز مشکلات زیادی درارتباط با آلودگی محیط زیست خوردگی ناشی از این ترکیبات و همچنین ایجاد بوی بد می گردد متیل مرکاپتان یکی از مهمترین ترکیبات گوگرددار موجود در گاز طبیعی است که قبل ازانتقال گاز باید ان را جداسازی کرد دراین تحقیق با استفاده از یک گونه میکروارگانیسم هوازی به حذف بیولوژیکی مرکاپتاندریک راکتور ناپیوسته پرداخته شدهاست پس از انتخاب میکروارگانیسم ابتداب اکتریها درشرایط مناسب کشت داده شدو پس از مخلوط شدن با مواد مغذی درون راکتور قرارگرفت دراین فرایندتاغلظت ۳/۲mM متیل مرکاپتید وارد راکتور شد که درصد بالایی از گوگرد موجود درمتیل مرکاپتید پس از عملیات حذف به گوگرد عنصری تبدیل شد همچنین دما و PH بهینه ۳۰ درجه سانتیگراد و ۷/۲ براساس حذفمتیل مرکاپتید و فعالیت باکتری ها برای فرایند مشخص شد. نتایج حاصل از غلظت های اولیه متفاوت درحذف بیولوژیکی بازده بیش از ۸۵% را نشان میدهد.