سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش ملی انرژی و محیط زیست کرمان

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

هوشنگ حمیدیان – دانشگاه پیام نور مرکز کرمان
مریم غفاری حومدینی – دانشگاه پیام نور مرکز کرمان
مهدی محمدمیرزائیان داورانی – دانشگاه پیام نور مرکز کرمان
سامیه فزونی – دانشگاه پیام نور مرکز کرمان

چکیده:

فرایند لجن فعال یک روش بیولوژیک برای تصفیه فاضلاب است که شامل زندگی میکروارگانیسم ها به همراه ماده آلی در یک محیط غنی از اکسیژن می باشد دراین تحقیق از لجن فعال کارخانه مس بدوصورت خشک و مایع برای حذف فلز جیوه استفاده شده است همچنین شرایط بهینه از نظر ph دما و اندازه ذرات لجن خشک بررسی شده است و نتایج بدست آمده نشان میدهد که با استفاده از این روش میت وان پسابهای حاوی املاح جیوه را بدون به کاربردن هرگونه ماده شیمیایی تصفیه نمود.