سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

امیر سالارآبادی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر وکارشناس شرکت پال
هوشیار رضایی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر
مجتبی زهره وند – کارشناس شرکت پالایش گاز ایلام
مسعود رحیمی – استاد، ، گروه مهندسی شیمی دانشگاه رازی کرمانشاه و استاد مدعو دانشگاه

چکیده:

عامل اص لی بو در ترک یبات ه یدروکربوری ترک یبات گوگرد یست و بصورت شاخص مرکاپتانها ۱ م یباشند . درپالایشگاه گاز ا یلام به دل یل بالا بودن مرکاپتان م یدان گاز ی آن (تنگ بیجار) و از طرف ی وجود واحد مرآکس در فرآیند پایین دست آن باعث گردیده در عمل دو محصولLPG خام و م یعانات گاز ی مرکاپتان بالایی بوده و مشکل بوی ناشی از ترکیبات گوگردی گریبانگیر این پالایش گاه باشد .در این مقاله سعی شده است مشکل بوی محصول میعانات گازی این پالایشگاه را که در عمل معضل بزرگی به لحاظ زیست محیطی ایجاد نموده است و حمل و نقل آن را با چالشهایی مواجه ساخته بررسی و رفع گردد . برای این منظور روش ماسک ۲ کردنترکیبات گوگردی استفاده شده که ر اه حل موقتی جهت حل مشکل بو در مرحله ذخیره سازی و حمل می باشد. علاوه براین نتایج نشان داد که همزمان با عمل رفع بو اثر مثبتی بر کاهش خوردگی محصول میعانات گازی داشته که این مورد با تستهای استاندارد مربوطه مورد تایید قرار گرفته است