سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: کنفرانس ملی توسعه پایدار و عمران شهری

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

حمیدرضا پورزمانی – مرکز تحقیقات محیط زیست دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
محمدمهدی امین – مرکز تحقیقات محیط زیست دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
بیژن بینا – مرکز تحقیقات محیط زیست دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
علیمراد رشیدی – استادیار پژوهشکده صنایع نفت تهران ایران

چکیده:

حذف بنزن وتولوئن از محلولهای آبی با استفاده از نانولوله های کربنی تک دیواره SWCNT) نانولوله های کربنی چند دیواره MWCNT و نانولوله های کربنی هیبرید HCNT با غلظت ۱۰mg/l از بنزن و تولوئن غلظت ۱g/l نانولوله های کربنی و زمان تماس ۱۰ دقیقه در ph خنثی مورد بررسی قرارگرفت. نمونه های مورد نیاز بصورت سنتتیک درآزمایشگاه ساخته شد و توسط دستگاه گاز کروماتوگرافی آنالیز گردید برای آنالیز نمونه ها از نرم افزار (DOE) Design of Experiment استفاده شد نتایج نشان میدهد که ظرفیت جذب بنزن و تولوئن توسط SWCNT بیشتر از HCNT ) MWCNT برای بنزن ۹/۹۸mg/g و برای تولوئن۹/۹۶mg/g توسط SWCNT می باشد تولوئن بیشتر از بنزن جذب گردید که ناشی از بیشتر بودن قابلیت انحلال بنزن و کمتر بودن وزن مولکولی آن نسبت به تولوئن است بازیابی نانولوله های استفاده شده با استفاده ازگرما دردمای ۲±۱۰۵ برای اولین بار دراین تحقیق انجام گرفت که علاوه بر بازیابی باعثبهبود عملرد انها در حذف بنزن و تولوئن نسبت به حالت اولیه نیز گردید. این تحقیق نشان میدهد که SWCNT می تواند بطور موثری بنزن وتولوئن را از آب جذب نمایند و دارای پتانسیل خوبی برای تصفیه آب و فاضلابهای آلوده به موادنفتی می باشند.