مقاله حذف برخی یون ها از فاضلاب با استفاده از جاذب های آلی و معدنی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در ژئوشیمی از صفحه ۴۱۹ تا ۴۲۵ منتشر شده است.
نام: حذف برخی یون ها از فاضلاب با استفاده از جاذب های آلی و معدنی
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فاضلاب
مقاله تصفیه
مقاله جاذب آلی
مقاله جاذب معدنی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محمدی ساردو اسماء
جناب آقای / سرکار خانم: یزدان پناه نجمه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
با توجه به خشکسالی های اخیر و استفاده بی رویه از منابع آب زیرزمینی در استان کرمان، اصلاح کیفیت آب اهمیت ویژه ای دارد. از این رو، تحقیق حاضر با هدف بررسی حذف یون های کلسیم، منیزیم، کلر و بی کربنات از فاضلاب با استفاده از پوست پسته و خاک اره به عنوان جاذب های آلی و بنتونیت و زئولیت به عنوان جاذب های معدنی انجام شد. در این راستا، از پنج تیمار شامل فیلتر شنی (شاهد)، فیلتر مخلوط شن و پوست پسته، فیلتر مخلوط شن و خاک اره، فیلتر مخلوط شن و بنتونیت و فیلتر مخلوط شن و زئولیت استفاده شد. نتایج نشان داد که بیشترین جذب کلسیم (۲٫۲۷ درصد) و کلر (۳۵٫۱۲ درصد) توسط زئولیت صورت گرفت که به جذب آنیونی ارتباط داده شد. همچنین، بیشترین جذب منیزیم (۴۳٫۷ درصد) توسط پوست پسته مشاهده شد که علت آن به بار منفی سطوح سلولزی این جاذب در نتیجه فرورفتن در آب نسبت داده شد. بیشترین جذب بی کربنات (۷۴٫۲۸ درصد) از فاضلاب توسط بنتونیت حاصل شد که به دو سازوکار جذب و رسوب ارتباط داده شد. به طور کلی، از میان تیمارهای آلی، پوست پسته و از بین تیمارهای معدنی، زئولیت به عنوان بهترین تیمارها در جذب عناصر از فاضلاب شناخته شدند. افزون بر این، مقایسه نتایج نشان داد که جاذب های معدنی نسبت به جاذب های آلی، کارآیی مطلوب تری در جذب عناصر کلسیم، منیزیم، کلر و بی کربنات دارند.