سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمد مردانی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران محیط زیست
ایوب کریمی جشنی – استادیار دانشگاه شیراز

چکیده:

بحث آلودگی هوا و اثرات آن برموجوداتزنده بالاخص انسان و غیرزنده از اهمیت خاصی برخوردار است تاثیرات تدریجی این پدیده دردرازمدت و گاه درکوتاه مدت موجبات تلفات جانی بسیاری درجوامع رو به رشد شده است یکی ازآلاینده های مهم که بعد از ذرات معلق به عنوان دومین آلاینده خطرناک دربحث آلودگی هوا شناخته می شود ترکیبات آلی فرار voc می باشند که بدلیل خاصیت سمی و سرطانی بیشتر ترکیبات آن از اهمیت خاصی برخوردار می باشد یکی از عمده ترین منابع آلاینده که درهمه شهرها و راه های ارتباطی کشور وجود دارد جایگاه های سوخت گیری یا پمپ بنزین ها می باشد که درمحوطه و اطراف این مکان ها غلظت بالای بخارات بنزینیی و ترکیبات آلی فرار باعث تاثیرات منفی برسلامت افراد و حتی تاثیر برگیاهان و دیگر اشیا می باشد. دراین تحقیق آزمایشگاهی دریک بازه زمانی با استفاده از سیستم بیوفیلتر یک ستون با ماده پرکننده ترکیبی از ورمی کمپوست وخاک اره به بررسی بازدهی حذف بخارات بنزین با تکیه برحذف بیولوژیکی پرداخته شد.