سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

فرید دلیجانی – شرکت مدیریت تولید برق آذربایجان شرقی تبریز – ایران
فاطمه اختیاری کشکی – شرکت مدیریت تولید برق آذربایجان شرقی تبریز – ایران
شهروز خروجی شبستری – شرکت مدیریت تولید برق آذربایجان شرقی تبریز – ایران

چکیده:

گرفتگی در غشاءهای اسمز معکوس یک مسأله بسیار مهم و اجتناب ناپذیر است، از طرفی بدلیل ساختار فیزیکی و شیمیایی این غشاءها، تمیز کردن و بازیابی غشاءها در این مدولها بسیار مشکل است . در این کار پژوهشی روشهای مختلف شستشو در رفع گرفتگی (fouling) غشا های اسمز معکوس در مدولهای الیاف نازک میان تهی (hollow fine- ،fiber)در نیروگاه حرارتی تبریز بررسی شده است . این غشاءها از جنس پلی آروماتیک آمید (پلی آرامید ) و از نوع غشاءهای متقارن است که جهت تصفیه آبهای شور و آب دریا % طراحی و ساخته شده اند. نتایج نشان می دهد که بیش از ۹۸ رسوبات سطح غشاء نمکهای کلسیم و منیزیم و اکسیدهای %۰/ آهن است. در بررسی انجام شده محلول اسید اگزالیک ۱ در یک برنامه شستشوی تناوبی جهت رفع گرفتگیهای سطح غشاء، ناشی از اکسیدهای آهن بسیار مناسب است.