مقاله حذف اکریلونیتریل از پساب مصنوعی با استفاده از ASFFR در مقیاس آزمایشگاهی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در مهندسی عمران و محیط زیست (دانشکده فنی) از صفحه ۲۱ تا ۳۱ منتشر شده است.
نام: حذف اکریلونیتریل از پساب مصنوعی با استفاده از ASFFR در مقیاس آزمایشگاهی
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اکریلونیتریل
مقاله پساب پتروشیمی
مقاله تصفیه بیولوژیکی
مقاله سیستم ASFFR

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خطیبی محمدشاکر
جناب آقای / سرکار خانم: گنجی دوست حسین
جناب آقای / سرکار خانم: آیتی بیتا
جناب آقای / سرکار خانم: فاتحی فر اسماعیل
جناب آقای / سرکار خانم: صفاییان عبدالرسول

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اکریلونیتریل به عنوان ماده اولیه اصلی در تولید رزین اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) به طور وسیعی در صنعت پتروشیمی و دیگر فرایندهای صنعتی و تجاری مورد استفاده قرار می گیرد. این ترکیب به دلیل ویژگی های سمی، به آسانی توسط سیستم های تصفیه متداول حذف نمی شود و در صورت عدم تصفیه مناسب، تخلیه پساب حاوی آن می تواند سبب بروز آلودگی شدید محیط زیست شود. در این تحقیق، کارایی راکتور بیولوژیکی رشد چسبیده هوازی (ASFFR) در حذف اکریلونیتریل از پساب مصنوعی واحد ABS مورد مطالعه قرار گرفته است. بدین منظور، از یک راکتور بیولوژیکی در مقیاس آزمایشگاهی با حجم مفید L 44.2 حاوی آکنه های پلی پروپیلن با سطح ویژه m2/m3 324 و تخلخل ۸۷ درصد استفاده شده است. آزمون های تصفیه، در دو مرحله و با اعمال مقادیر بار آلی مختلف صورت گرفته است. در مرحله اول، راکتور بیولوژیکی در زمان ماند هیدرولیکی ۹، ۷، ۵ و hr 4 و غلظت COD محلول mg/L 300 راه اندازی شده و در مرحله بعدی، راه اندازی با زمان ماند hr 4 و COD ورودی ۳۵۰، ۴۰۰ و mg/L 450 انجام شده است. نتایج بدست آمده نشان داد که در بارگذاری آلی d.COD/m3 .kg2.4-0.8، بازده حذف COD در شرایط پایدار در محدوده ۹۹-۹۵ درصد بوده است. همچنین، افزایش بار آلی و سطحی به ترتیب به d.COD/m3 .kg 2.7 و d.COD/m2 .g 23.16، باعث بروز اختلال در سیستم شده و بازده حذف COD به ۶۶ درصد کاهش یافت. در نهایت، مدل های ریاضی مربوط به عملکرد راکتور، به منظور بررسی روابط بارگذاری آلی و سطحی به عنوان متغیر مستقل و متغیرهای وابسته از جمله COD و VSS پساب خروجی تعیین گردید. براساس نتایج بدست آمده، سیستم ASFFR می تواند به عنوان گزینه ای مناسب در تصفیه پساب پتروشیمی حاوی اکریلونیتریل مورد استفاده قرار گیرد.