مقاله حذف اسید هیومیک از محیط های آبی توسط فرایند انعقاد الکتریکی توام با افزودن هیدروژن پراکسید که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۱ در سلامت و محیط ایران از صفحه ۲۱۱ تا ۲۲۴ منتشر شده است.
نام: حذف اسید هیومیک از محیط های آبی توسط فرایند انعقاد الکتریکی توام با افزودن هیدروژن پراکسید
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اسید هیومیک
مقاله الکتروکواگولاسیون
مقاله فنتون
مقاله پراکسید هیدروژن

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بذرافشان ادریس
جناب آقای / سرکار خانم: جنیدی جعفری احمد
جناب آقای / سرکار خانم: کردمصطفی پور فردوس
جناب آقای / سرکار خانم: بیگلری حامد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: در فرایند سالم سازی آب شرب، اسید هیومیک موجود در منابع آب آشامیدنی با ماده گندزدای کلر واکنش داده و فرآورده های جانبی گندزدایی جهش زا، ناقص الخلقه زا و سرطان زا نظیر تری هالومتان ها و هالو استیک اسیدها را تشکیل می دهند. با توجه به این مهم در این مطالعه کارایی حذف اسید هیومیک از نمونه های آبی توسط فرایند انعقاد الکتریکی توام با افزایش هیدروژن پراکسید (ایجاد فرایند فنتون) مورد بررسی قرار گرفت.
روش بررسی: مطالعه حاضر در شرایط آزمایشگاهی و در یک ظرف بوکال پوشیده از فویل آلومینیومی با حجم موثر یک لیتر و تجهیز شده با الکترودهای آهنی و متصل به یک منبع تغذیه با اختلاف پتانسیل الکتریکی ۱۰ ولت به روش دو قطبی، انجام پذیرفت. ابتدا مخزن با محلول آبی حاوی غلظت ۲۰ میلی گرم در لیتر اسید هیومیک پر شد و در ادامه اثر متغیرهای۳ pH ، ۵، ۷ و ۸، هدایت الکتریکی حاصل از افزودن ۱، ۱٫۵، ۲ و ۳ گرم در لیتر کلرید پتاسیم، افزایش مستقیم ۵۰ میلی لیتر هیدروژن پراکسید ۳۰% در زمان های واکنش ۵، ۱۵، ۳۰، ۴۵ و ۶۰ دقیقه، بر حذف اسید هیومیک از نمونه های آبی توسط فرایندهای فوق با استفاده از روش سنجش پارامتر جانشین کربن آلی توسط دستگاه TOC آنالایزر، مشخص شد.
یافته ها: نتایج نشان داد که راندمان کل حذف اسید هیومیک در pH=10 مساوی ۵، ۳ گرم بر لیتر کلرید پتاسیم و زمان واکنش ۶۰ دقیقه حدود ۹۷% و از این مقدار ۹۲٫۱ درصد سهم اثر فرایند انعقاد الکتریکی و ۷٫۹ درصد سهم اثر فرایند فنتون است. همچنین نتایج نشان داد که با افزایش pH و هدایت الکتریکی به ترتیب راندمان حذف کاهش و افزایش می یابد.
نتیجه گیری: ترکیب فرایند انعقاد الکتریکی با ماده هیدروژن پراکسید می تواند به عنوان روشی کارآمد جهت حذف اسید هیومیک از نمونه های آبی استفاده گردد.