سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهاردهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

حمیدرضا پورزمانی – دانشجوی دکتری بهداشت محیط
بیژن بینا – مرکز تحقیقات محیط زیست دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
محمدمهدی امین – مرکز تحقیقات محیط زیست دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
علیمراد رشیدی – استادیار پژوهشکده صنایع نفت تهران

چکیده:

حذف اتیلن بنزن و زایلن ازمحلولهای آبی با استفاده از نانولوله هیا کربنی تک دیواره SWCNT) نانولوله های کربنی چند دیوارهMWCNT) و نانولولههای کربنی هیبرید HCNT با غلظت ۱۰mg/l از اتیلن بنزن و زایلن غلظت ۱g/l نانولوله های کربنی و زمان تماس ۱۰ دقیقه در ph خنثی مورد بررسی قرارگرفت. نمونه های مورد نیاز بصورت سنتتیک درآزمایشگاه ساخته شد و توسط دستگاه گاز کروماتوگرافی آنالیز گردید. برای آنالیز نمونه ها ا زنرم افزار طراحی آزمایش DOE استفاده شد نتایج نشان داد که ظرفیت جذب اتیل بنزن و زایلن توسط SWCNT بیشتر از HSNT,MWCNT برای اتیل بنزن ۹/۹۷mg/g و برای زایلن ۱۰mg/g توسط SWCNT می باشد زایلن بیشتر از اتیل بنزن جذب گردید که ناشی از بیشتر بودن قابلیت انحلال اتیل بنزن و کمتر بودن وزن مولکولی آن نسبت به زایلن است بازیابی نانولوله های استفاده شده با استفادها ز گرما در دمای ۲±۱۰۵ درجه سانتی گراد برای اولین بار دراین تحقیق انجام گرفت که علاوه بر بازیابی باعث بهبود عملکرد آنها در حذف اتیلن بنزن نسبت به حالت اولیه نیز گردید این تحقیق نشان میدهد که SWCNT می تواند بطور موثری اتیل بنزن و زایلن را از آب جذب نماید و دارای پتانسیل خوبی برای تصفیه آب و فاضلابهای آلوده به مواد نفتی می باشد.