سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دومین کنفرانس لجستیک و زنجیره تامین

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

علیرضا اسفندیاری – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع و سیستم ها

چکیده:

این مقاله به بررسی ارتباط میان کاهش اتلاف، راهبردهای زنجیر تامین و بیان استدلال هایی می پردازد که در آن ارزش های رقابتی یک زنجیره تامین تحت یک فرایند مداوم و یکپارچه جهت کنترل انواع مختلفی از تلفات موجود به کار گرفته می شود.در ادامه با جهت دهی تفکرات مدیریتی، فعالیت های فاقد ارزش افزوده در زنجیره تامین را می توان تحت عنوان سه گروه حوزه های اطلاعاتی، حوزه تصمیمگیریهای راهبردی و حوزه تغییرات سیستم دسته بندی کرد. در پایان چندین پارامتر جهت اندازه گیری عملکرد کاهش تلفات در زنجیره تامین شناسایی و ارائه شده است.