سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین همایش ملی تحقیقات نوین در شیمی و مهندسی شیمی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

قباد روانان – دانشگاه آزاد اسلامی واحد امیدیه گروه مهندسی نفت
عبدالمجید موحدی نیا – دکتری نفت وگاز عضو هیئت علمی دانشگاه یاسوج
محمدصادق مومنی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد امیدیه
محمدجواد صفی پور – دانشگاه آزاد اسلامی واحد امیدیه

چکیده:

استخراج و حمل و نقل دریایی نفت خام مهمترین منبع آلودگی نفتی دریا و محیط زیست دریایی است دراین مطالعه تجزیه بیولوژیکی آلودگی نفتی بوسیله یک باکتری ایزوله شده از آلودگی نفتی دریای خزر به دلیل اهمیت اقتصادی این دریا مورد بررسی قرارگرفت آنالیز رشد میکروبی و اندازه گیری کل وزن خشک و دستگاه FT-IR برای تشخیص تجزیه میکروبی بکار گرفته شده استدرغلظت های پایین ۸/۵ میلی گرم درمیلی لیتر اب دریا تقریبا ۶۰% نفت خام در طول ۹ روز حذف شد و سرعت تجزیه بیولوژیکی نفت خام در آب دریا با افزودن مواد مغذی منبع نیتروژن و فسفر تا حدود ۱۰% افزایش یافته است درمرحله بعد شرایط بهینه مقیاس ازمایشگاهی در مقیاس بزرگتر در یک مایکروکزم به حجم ۱۵۰۰ لیتر و در حوضچه های مختلف حاوی آب دریای خزر مورد بررسی قرار گرفت و مشاهده شد که سرعت تجزیه تا حدودی با نتایج آزمایشگاهی متفاوت است. این باکتری اگر با گونه های دیگر که توانایی بالای تجزیه اجزایی از نفت را دارند همراه شود پس از مطالعات تکمیلی می توانددر حذف بیولوژیکی آلودگی نفتی دریای خزر موثر واقع شود.