سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

احمد طاهرشمسی – دانشیار دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
مهدی حاجی محمدحسین تهرانی – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران (محیط زیست)، دانشگاه صنعتی امیرکبیر (واحد م

چکیده:

آلودگی خاکها به فلزات سنگین خطرناک، مساله ای جدی و رو به افزایش در سراسر دنیا است. زئولیت به عنوان ماده ای جاذب جهت اصلاح خاکهای آلوده به فلزات سنگین، مورد مطالعه وسیعی قرار گرفته است. اما تئوری و کاربرد آن هنوز کاملاً واضح نیست. این پژوهش به بررسی جنبه های مرتبط با تئوری و کاربرد زئولیت طبیعی جهت اصلاح خاکهای آلوده به فلزات سنگین می پردازد. بدین منظور، استفاده از زئولیت های مصنوعی می تواند موجب پیشرفت های زیادی در تئوری های مربوط به اصلاح خاک توسط زئولیت طبیعی شود. اصلاح خاک با استفاده از زئولیت طبیعی به عنوان ماده کمکی، می تواند به صورت پایدارتر و با امکان بازیابی مورد استفاده و مطالعه قرار گیرد. در این پژوهش همچنین نتایج مربوط به حذف سرب از خاک آلوده به این فلز سنگین مورد بررسی قرار گرفته است. برای این منظور زئولیت طبیعی به یک خاک آلوده به سرب افزوده گردید تا از پراکندگی و ورود آن به گیاه جلوگیری نماید. نتایج نشان می دهد که زئولیت از شکستن سرب، از طریق تنظیمpH خاک جلوگیری می کند و مانع نفوذ سرب به گیاه می گردد