سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش تخصصی نمک زدایی آبهای شور، لب شور و تصفیه پساب

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

فروغ برات سفتجانی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج -دانشکده علوم-گروه کارشناسی ارشد شیمی کار
الهام کشمیرزاده – دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج- دانشکده علوم-گروه کارشناسی ارشد شیمی کار

چکیده:

نیترات یکی از شایع ترین آلاینده های موجود در آبهای سطحی و زیر زمینی می باشدکه مشکلات گسترده ای را ایجاد کرده است. بنابراین حذف آن به عنوان یک آلاینده زیانبار درسیستم آمایش الزامیست. در این مطالعه حذف نیترات با استفاده از روش های الکتروکوآگولاسیون انجام می گیرد، این روش فرایندی بدیع، کارا و ارزان است. در این پروژهالکترودهای آلومینیوم آلومینیوم در غلظتهای – ۱۰ – ۷۰۰ میلی گرم بر لیتر استفاده شده است ، سایر پارامترهایعملیاتی بهینه شده عبارتند از (pHoptimum=7) ،نوع الکترودها، فاصله الکترودها، زمان عملیاتی ،دانسیته جریان الکتریکی ۱۲۰ (A/m2) انرژی مصرفی برابر ۰۳، ۹۸-۰،۰ k.W.hr/m3حجم آب بازیافتیمی ۹۸، ۵۷-۰،۰( m3/m3 of wastewater) باشد. مزیت این فرایند نسبت به دیگر روشها استفاده نکردن از الکترولیت و انجام آمایش با هدایت الکتریکی ذاتی خود محلول و همچنین انرژی مصرفی بسیار کمتر به نسبت دیگرکارهای انجام یافته می باشد، تمامی این شرایط منجر به حذف۹۸٫% یونهای نیترات موجود در پساب می شود. تداخل مواد مختلف آلی و معدنی بر روی راندمان حذف و چگونگی رفتار نیترات ناشی از نمکهای نیتراتی متنوع در فرایند حذف از جمله مواردی است که مورد برسی قرار گرفته است.