سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سعید گیتی پور – دانشیار. عضو هیأت علمی دانشکده محیط زیست. دانشگاه تهران
محمدعلی عبدلی –
ایمان خلیلی –
مجید بغدادی –

چکیده:

آرسینک بعنوان شبه فلز در صنایع گوناگون نظیر شیشه، چوب، سرامیک و الکترونیک و نیز در تهیه سموم و آفت کش ها مورد استفاده قرار می گیرد. در عین حال این عنصر بسیار سمی بوده و برای محیط زیست و جانداران بویژه انسان ها مضر می باشد. خاک بطور وسیعی در معرض آلودگی بوسیله آرسینک قرار دارد، بنابراین روش خاکشویی بعنوان یک راهکار مؤثر در رفع آلاینده ها از خاک، مطرح شده است. این مقاله ضمن ارائه شرح مختصری درباره روش خاکشویی، مقایسه ای دارد بر نتایج درصد حذف آرسینک به روش خاکشویی در مقیاس آزمایشگاهی، که در آن از دو محلول شوینده یکی آب مقطر و دیگری SDS بعنوان سورفکتانت استفاده شده است. برای بالاتر بردن دقت آزمایش، نمونه خاک از یکی از مناطق غیرآلوده در شمال تهران انتخاب شد و بطور مصنوعی توسط آرسینک آلوده گردید. همچنین پارامترهایی چون دما و pH برای بررسی کارایی روش خاکشویی، در فرآینده شسشتو گنجانده شد. بیشترین درصد حذف با محلول SDS و در شرایط خنثی و دمای ۵۰ درجه سانتی گراد و کمترین درصد حذف با آب مقطر و در شرایط اسیدی و دمای ۲۵ درجه سانتی گراد بدست آمد.