مقاله حذف آلاینده رنگی «آبی بازی ۳» با استفاده از آزولا فیلیکولوییدس در محلول های آبی، همراه با بررسی پتانسیومتریک دیواره سلولی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در سلامت و محیط ایران از صفحه ۳۵۳ تا ۳۶۰ منتشر شده است.
نام: حذف آلاینده رنگی «آبی بازی ۳» با استفاده از آزولا فیلیکولوییدس در محلول های آبی، همراه با بررسی پتانسیومتریک دیواره سلولی
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آزولا
مقاله حذف
مقاله آبی بازی ۳
مقاله محلول آبی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رخشائی روحان
جناب آقای / سرکار خانم: ضمیرایی زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: باقی پور سمیه
جناب آقای / سرکار خانم: پناهنده محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: از سرخس آزولا فیلیکولوییدس برای حذف «آبی بازی ۳» که یک رنگینه کاتیونی و سرطان زا بوده در یک سیستم ناپیوسته (Batch) استفاده شده است.
روش بررسی: از سیستم های ناپیوسته با تهیه غلظت های معین آلاینده رنگی و در حضور مقادیر معین جاذب در شرایط بهینه استفاده گردید. با اسیدی کردن و بازی کردن محیط آزولا و در ادامه تیتراسیون پتانسیومتری با محلول های بازی و اسیدی استاندارد از گروه های اصلی جاذب در دیواره سلولی آزولا ارزیابی به عمل آمد.
یافته ها: مشاهده گردید که آزولای غیر زنده راندمان حذف ۸۲% برای غلظت اولیه رنگ ۲۰۰mg/L در شرایط واکنش زمان تماس۶ h ، pH=6، دمای ۲۵oC و دوز مصرفی ۵g/L آزولا را به دنبال دارد. ظرفیت جذب ماکزیمم (Qmax) رنگ به وسیله آزولا فعال شده در سه دمای ۲۵, ۵oC و ۵۰ به ترتیب۰٫۷۳۲mmol/g ، ۰٫۹۳۴ و 1.176 به دست آمد. تغییر انرژی آزاد گیبس (DG) نیز برای این دماها به ترتیب ,-۰٫۴۷۵ -۰٫۷۶۲و -۱٫۱۸۵ kJ/mol به دست آمد.
نتیجه گیری: حذف رنگ آبی بازی ۳ به کمک آزولا روشی موثر و مقرون به صرفه است.