سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

ناصر حافظی مطلق – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد، گروه مهندسی پزشکی
محمدعلی خلیل زاده – استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد، گروه مهندسی پزشکی
علی مقیمی – دانشیار، دانشگاه فردوسی مشهد، گروه زیست شناسی

چکیده:

ثبت فعالیت الکتریکی مغز (EEG) توأم با ارتیفکت هایی از جمله آرتیفکت چشمی است که بر اثر حرکات کره چشم و پلک زدن ایجاد می شود. باتوجه به دامنه بسیار زیاد آرتیفکت ناشی از پل کزدن نسبت به سیگنال EEG، روش های زیادی برای حذف آن از سیگنال EEG پیشنهاد شده است. این مقاله با مقایسه نتایج حاصل از اعمال دو روش فیلتر تطبیقی و الگوریتم PCA در حذف آرتیفکت پلک زدن می پردازد. بر اساس نتایج به دست آمده با داده مورد استفاده در این تحقیق، در شرایطی که نسبت سیگنال به نویز بیشتر از ۰٫۰۰۷۴ باشد. روش فیلتر تطبیقی با استفاده از الگوریتم RLS بر اساس معیار میانگین مربعات خطا نتایج بهتری نسبت به الگوریتم PCA خواهد داشت. در حالتی که نسبت سیگنال به نویز از ۰٫۰۰۷۴ کمتر باشد، الگوریتم PCA نتایج مناسب تری ارائه می کند.