سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: اولین همایش ملی وکالت، اخلاق، فقه و حقوق

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

مینا طاهری – دانشجوی دوره کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد
عبدالرضا برزگر – عضو هیت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد

چکیده:

حقوق دادرسی مدنی با استفاده از اصل آزادی اراده در لباس اصل حاکمیت اصحاب دعوای مدنی ظهور یافته است. اصولیبنیادین نظیر اصل حق دفاع ، اصل ترافع ، اصل علنی بودن دادرسی و اصل بی طرفی دادگاه ناظر بر تضمین حقوق طرف هایدادرسی هستند یکی از پایه های اصلی راهبردی دادرسی که مختصحقوق دادرسی مدنی است اصل حاکمیت اصحابدعوای مدنی می باشد. که بدلیل بداهت ، به صراحت نامی از این اصل در تاریخ قانون گذاری به چشم نمی خورد اما روح واندیشه آن بر دادرسی های مدنی حکمفرما بوده است.از حیث آثار در پرتو این اصل ، می توان به نسبی بودن دادرسی مدنی ،تکمیلی بودن قواعد حقوق دادرسی مدنی و اصل درخواست در اجرای احکام مدنی اشاره کرد . بر این اساس ، در موارد شکو تردید و سکوت قانون گذار ، مقتضای این اصل آن است که قواعد آیین دادرسی مدنی و ادله اثبات را تکمیلی تلقی کنیممگر مواردی که مربوط به حاکمیت ملی هر دولت است.