سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای رویکردهای نوین در مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

گوهر ورامینی – عضو هیئت علمی گروه برقدانشگاه آزاد اسلامی واحد بیضا

چکیده:

تشخیص مدولاسیون بخش اصلی درگیرنده های مخابراتی هوشمندمی باشد وبه منظور شناسایی نوع سیگنال ، حذف تداخل، نویزو اندازه گیری طیف بسیارمفیدوحائز اهمیت می باشد. سیگنال های دریافتی به دلایل مختلف از جمله پدیده چند مسیرگی ومحوشدگی و …چندان قابل اطمینان نیستند وباید ابتدا تفکیک شده وعمل جداسازی و حذف نویزصورت بگیرد . به همین منظورعمل جداسازی سیگنال از اهمیت زیادی برخوردار است در این مقاله روشحداکثر کردن میزان غیر گوسی بودن در جداسازی کورسیگنال ها ازطریق کورتوسیس درسیستم های مخابراتی هوشمند را مورد بررسی قرارمیدهیم وسپس براساس نتایج شبیه سازی از طریق نرم افزار مطلب محاسن این روش را بیان و بررسی می کنیم